Sonett-Archiv

Normale Version: Woestijne, Karel van de: Hoe zal 'k uw leden streelen, ik die treurig ben
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hoe zal mijn woord uw stil bewegen streelen,

mijn torve mond uw zacht-streelende daên?...- Op de effen lente-Leie zie 'k, blad-weemlend, gaan

't verduisterd even-beeld van roerelooze abeelen

om 't matte wit en eêle geel der vele water-leel'en

die, bij 't gewieg van tragen avond, kallem staan

en teêr-aan neigen in het zilver-stil getaan

van schuine zonne-glanze' in bevend schaaûwe-spelen....- Hoe zal 'k uw leden streelen, ik die treurig ben

en, vreezend, in mijn leven slechts de liefde ken

voor mijn vreemd eigen-beeld, weêrkaatst in moe dood water;('t beeld der abeelen speelt in 't zilver-gele water)- hoe smaakt mijn torve mond den wrangen, armen waan

dat zijne liefde om uw stil wezen kunne gaan?...
Referenz-URLs