Sonett-Archiv

Normale Version: Comt leer-lustighe Ieught, wilt ghy grondigh verstaen
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Comt leer-lustighe Ieught, wilt ghy grondigh verstaen

D'edel vry Schilder-Const, daer door men werdt vermaert:

Siet, hier is Manders Boeck, dat u t'secreet verclaert,

Hoe ghy beginnen moet, en neerstigh voort moet gaen.

Hy u bereydt het padt, en wijst u duydlijck aen

Den wegh die ghy moet in. Dus volght hem onvervaert,

En grijpt een cloecken moedt: want hy heeft niet ghespaert,

Om u al te voldoen, en geensins mis te slaen.

Nu rester maer alleen, dat ghy hem danckbaer zijt,

En dadelijck betoont u neersticheyt met vlijt:

Oft anders ist al niet, zijn moeyt blijft u verloren.

Nochtans soo sal de faem, met Trompetten gheclanck,

Verbreyden Manders eer, in al s'Weerelts omvanck,

En u loyheyt en sal zijn lof niet connen smoren.
Referenz-URLs