Sonett-Archiv

Normale Version: In droeven regen...
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
In droeven regen...


O droeve regen in den droeven avond,

weemoed van herfst in hooge, bruine boomen,

gij hebt mijn teere Mei-vreugd mij ontnomen,

met droef geruisch mijn jong Geluk begravend...Smartvolle regen, d' avondweemoed lavend

met week getreur van stille, verre droomen,

ach, laat mijn jeugd, zoo deerlijk, zoo gehavend,

wat blijde bloesems, die geen stormen schromen.Diep-droeve dropplen langs de eenzame wegen,

luiende klokken zijn zwaar van uw weemoed,

preevlen zeer droef in den ruischenden regen...Droefheid van najaar, die mijn hart zoo wee doet,

ik hoor mijn smarten klagen allerwegen,

mijn bleeke weeën in den droeven regen...
Referenz-URLs