Sonett-Archiv

Normale Version: Speelplaats
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
.


Gedreig van zwart-berookte muren staat

recht-op, met koude vensteroogen tegen

vuilgrijze lucht en sluit in donkren haat

de speel-plaats en haar schuldeloozen zegen,waar, - voor een poos de vrijheid weer-gekregen -

het schamel school-volk zich wild leven laat....

Verkleurde kloefkens klettren op 't bewegen

van 't grillig spel, dat vrij zijn gangen gaat,of schuiven traagzaam verder, stil-verlegen

voor 't schel gejoel, dat op-en-nere slaat

in 't zacht, geruischloos vallen van den regen,en schrale boome' in winterlijk gewaad,

laten gedwee, op stil-gestage maat,

hun trage tranen drupplen langs de wegen...
Referenz-URLs