Sonett-Archiv

Normale Version: Blader-val
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
.

Ik hoor der blaadren rustig-schoonen val

met duizend vingren kloppen zacht op de aarde,

die eens hun glanzend-groene weelden baarde,

en thans hun weeën vroom aanveerden zal...De avond is goed en rust is overal

langzaam gegroeid tot wondre vredegaarde...

Ik dwaal in droom door gouden schemerhal,

waar luidloos, zacht en wonderbaar destervende boomen, schoon-deemoedig staan,

vergane godenbeelde' in tempel-laan,

en voel geen pijn en koester geen verlangen...Alleen der blaadren rustig-schoone val

is droef, met teedren weemoed overal,

en blijft in d' avond, stil-geluidend, hangen...
Referenz-URLs