Sonett-Archiv

Normale Version: Boete
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
.

Ik heb, in dwazen waan, mijn schamel leed

in lied aan lied geklaagd, zoo luid en lang,

dat elk zich keerde van mijn droeven zang,

en smaadlijk mij mijn lijdensbiecht verweet...O wilde wanhoop, die zoo koel en bang

mijn jeugd in bloedge wonden open-reet:

ontijdge levensvrucht, bitter en wrang,

die mij geviel tot stage spijze; ik deedeen dwazen droom en heb dien zwaar geboet:

Nu dool ik door mijn dage' in klagend zelfverwijt,

met neevlen om mijn hoofd, en doornen aan den voet,en overal den smaad der wereld, die mijn leed,

belede' in bange biecht, met schampren lach vertreedt...

Ik deed een dwazen droom en heb dien zwaar geboet...
Referenz-URLs