Sonett-Archiv

Normale Version: Woestijne, Karel van de: Opdrachtelijk sonnet
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Karel van de Woestijne
1878 - 1929 Belgien


Opdrachtelijk sonnet.Wij zijn gezaam dezelfde haven uitgevaren,

en, voer door de eigen voor, verscheiden, beider tocht:

ik zag de schervel-zonne schaetren, die gíj zocht;

gij vondt míjn scheemring over wieren-zware baren.De storrem die ge u, stoer, te blijden strijd bedocht

kwam míjne woel'ge ziel weldadig te bedaren,

en, waar mijn schrik der kolken kalmte zou bestaren,

hebt ge eindlijk in der einders ijlte úw vreê gekocht.- Thans, broeder, zonk het zeil; ons streven kende 't stranden.

Ons heil zou in de veiligheid der máát belanden.

Gij hebt uw huis, ik heb mijn huis: het is genoeg.Doch, voert Herdenken weêr ter voor van vroeger varen,

míjn kiel weegt van úw vracht; de úw komt míjn last bezwaren:

míjn koortse die ge eens vreesde'; úw vreugde die 'k eens vroeg......
Referenz-URLs