Sonett-Archiv

Normale Version: Een Arcke sach ick noch op colomnen verheuen
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Een Arcke sach ick noch op colomnen verheuen,
Wiens basen ick oock sach van fijn gout altemael:
Capiteelen albast, de Frisen van Cristael,
Ter gedachten booghwijs, gewelft ende bescreuen:

En op weer syden stont een victory' gedreuen
Met vleugelen versien, en heur cleet was Nimphael:
En noch sat bouen op den waghen triumphael,
Den outsten lof en prys der Rooms Keysers gebleuen.

Ten sceen geen wercmans werck te wesen van dit lant,
Maer t'sceen gewrocht te syn van de geleerde hant,
Die scerp makende smeet den vaderlyken dondere.

Laes! ic en wil niet scoons meer sien onder den troone
Na dat ic heb gesien een werck soo rijck en schoone
Met sulcken snellen val keeren het oppersté ondere.
Referenz-URLs