Sonett-Archiv

Normale Version: Noch heel onstelt synde van dees ghesichten
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Noch heel onstelt synde van dees ghesichten,
Sach ick voer my een lichaem grof en swaer,
Seer lanck gebaert, met lanck ende verlockt haer,
Tuoorhooft gheployt met Saturnus gherichten:

Lenende op een cruyke (tot verlichten)
Waer wt hy schonck een water groot en daer,
Dwelck bayen gaet den oeuer hier en daer,
Daer den Troiaen tseghen Turnum most vichten.

Een woluinne soochde t'eynden sijn voeten
Twee kinderkens, d'een hant droech tot versoeten
Den boom des peys, d'ander den palmboom hooge,

Ende sijn hooft was ghecroont met Laurier,
Den Palm die viel en oock den Oliuier,
Ende den tack van Laurieren werdt drooghe.
Referenz-URLs