Sonett-Archiv

Normale Version: Op dé vre als hem claerst Morpheus compt vertoonen
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Op dé vre als hem claerst Morpheus compt vertoonen,
En hem warachtelycxt onsen ooghen vermelt,
Van d'onghestadicheyt te siene heel onstelt,
Quam Típhéus suster daer fris en niet om verscoonen,

Dragendé een schoon helmet in de stedé eender croonen:
In grooter maiesteyt scheen sy met Godt verselt,
En heeft daer op den cant geplant met groot gewelt,
Een Trophee voer al die op der eerden woonen.

Hondert Coninghen siet suchtende om heur laghen,
Met hun ermen wel vast gebonden op den rugghe:
Ick verwonderde my van dat mijn ooghen saghen,

Den hemel sach ick heur oock noch bestryden stugghe:
Voorts sach icse gheheel vernielen en ombringhen,
Ende het groot gheluyt deé my wacker ontspringen.
Referenz-URLs