Sonett-Archiv

Normale Version: Wt der zee quam een beest' wel ghelijck den Luyparde
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Wt der zee quam een beest' wel ghelijck den Luyparde,
Met pooten als den Beyr, den mont den Leeu gelijcke,
Seuen hoofden had sy, tien hoorné, en croonen rijcke:
Namen des lasters oock aen heur hooft openbaerde.

Den draeck gaf heur syn macht, synen stoel en sijn crachte.
Heur een hooft was gewont, maer is weerom genesen.
D'eertryck verwondert hem, en heeft den Draec gepresen.
Wie is seyden sij oock des diers gelyck in machte?

Noch een beeste sach ick op comen wt de eerde,
Twee hornen hadsé alst lam en sprack gelijck den drake
Doendé alle wonder werc voer hem en macht der beest

Die sij aenbidden doet en verleydt met geueerde
Des viers, het werelts volck en doet een beelde maken
Der beest' en gheeft hem om te spreken den gheest.
Referenz-URLs