Sonett-Archiv

Normale Version: Op een rootuerwich dier hebbende seuen hoyen
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Op een rootuerwich dier hebbende seuen hoyen,
Ende tien hoornen oock vol lasterlycke namen,
Sach ick sitten een wijf, stout sonder heur te scamen,
Met peerlen, purpur, gout, verciert om heur verfroyen:

Sy hadde in heur hant eenen beker van gouwe,
Vol grouwels endé onreyns van heurder hoererye:
En op heur voerhooft stont den naem secreet onblye
Der grooter Babilon. Ic sach droncken dees vrouwe

Vander heylighen bloet, Iesus goede ghetuyghen,
Eenen Engel seer sterck hoordé ic met luyder stemmen
Roepen, gheuallen is Babylon (was syn hemmen)

Wt den hemel hoordé ick een ander stemme buyghen
Segghende, gaet wt heur op dat ghy heurder plagen
Niet deelachtich en wort, mijn volck myn goet behagen.
Referenz-URLs