Sonett-Archiv

Normale Version: Den vertaelder ten Leser
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Doe ic wat schreef van Schilder-const, ic sach
Voor Schilders nut, Poeets gedicht te lesen:
Van Maro dan, Poëten Prins ghepresen,
Nam ick wat voor te brengen aen den dach.
Doch mijn geleert vrient Beerensteyn, ic mach
Van grooter hulp wel danckbaer zijn in desen.
Nieu Fransche wijs ic volgh', hoe wel t'sal wesen
Voor veel wat vremts, om dat ment niet en plach:
T'oudt manck gebruyck en schuym bandt uyt u hoven,
Ghy Dichters cloeck: Op Helicon daer boven,
Maeckt dat den Choor voorts singh al Vlaems alleen.
T'rijmrijckste Vlaems claer-cortst voor al te loven,
Noemt oock niet meer so Nederduyts verschoven:
D'uytheemsche doch die noement Vlaems gemeen.
Referenz-URLs