Sonett-Archiv

Normale Version: Op de Bucolica en Georgica Virgilii
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Het heerlijck playn der Musen, onghedaen
En woest by ons tot hieren heeft gheleghen:
Niemant en ginckt: of ginck het yemant plegen?
Die sachmen stracx in cromme weghen slaen.
Eer u, die hebt dees schand' van ons ghedaen,
Die, Mander, zijt dees onbebaende weghen
Eerst recht ghegaen, en hebt daer uyt vercreghen
Een Lauren crans, die noyt en sal vergaen.
Men hoort door u nu Tityr by ons spreken
Met rechte stem, t'landt, en sijn vee, en vrucht:
Door u sal nu aent bouwen niet ghebreken.
O , Mander, cleen beurt nu t'hooft in de lucht:
Vlaend'ren draeght moedt op uw's Poëets gerucht:
Mantu en Aser' heeft dees' u by verleken.
Referenz-URLs