Sonett-Archiv

Normale Version: Graf-schrift Virgilii, door den vertaelder
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Mannia was mijn boorten plaets, mijn lust
De sangh-Godins, die my tot dichten dronghen
T'veldt-liedt heb ick, als Theocrijt, ghesonghen
T'landt voor Meceen, de wapen voor August.

Calaber heeft mijn leven uytgheblust,
Te Parthenoop houdt marber my bedwonghen:
Maer niet en sterft mijn g'rucht op Menschen tongen
Voor dat den nacht den dach te volghen rust.

Beschaemd'lijk stout, en eerbaer was mijn wesen,
Mijn versen macth een Maeght onblosich lesen:
Des mijnen naem luydt Maeghdich in Latijn.

Mijn werck gheleeck my self ongh'lijck van allen:
Wiens werck onsterck in Lethes comt te vallen,
T'mijn sal altijdt in eer en weerden zijn.
Referenz-URLs